Vận tải hàng rời (than) cũng đang được chú trọng để đón đầu vận chuyển cho các Nhà máy nhiệt điện trong cả nước

Hiện nay, PVTrans đang tham gia vận chuyển than cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với sản lượng khoảng 500.000 tấn mỗi năm. PVTrans cũng đang làm việc với các bên liên quan để xây dựng  các phương án đón đầu các tuyến vận chuyển cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và 2, Long Phú và Sông Hậu, Duyên Hải 1 và 3.

PVTrans sở hữu đội tàu chở hàng rời với size Supramax để khai thác thị trường nội địa và quốc tế.