Dịch vụ của PVTRANS

Với năng lực, kinh nghiệm và chiến lược phát triển, PVTrans hoàn toàn tin tưởng đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời PVTrans cũng luôn chú trọng phát triển các dịch vụ để trở thành một trong những công ty hàng đầu thực hiện các dịch vụ hàng hải, dầu khí tốt nhất ở thị trường Việt Nam cũng như trong khu vực.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhiều mảng có liên quan và được thể hiện ở bên dưới:

Vận chuyển dầu thô

Vận chuyển dầu thô là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi ...

Vận chuyển dầu sản phẩm

Vận tải sản phẩm dầu là một trong những loại hình dịch vụ chính của PVTrans...

Vận chuyển khí

Vận tải khí hóa lỏng cũng là hoạt động kinh doanh mũi nhon của PVTrans ...

Vận tải đường bộ

Vận tải hàng rời cũng đang được chú trọng để đón đầu các nhà máy nhiệt điện ...

Dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí

Dịch vụ kỹ thuật dầu khí tiếp tục được duy trì ổn định ...

Dịch vụ Logistics

Phục vụ các hoạt động hậu cần cho đội tàu của PVTrans, đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa của khách hàng

Đối tác của chúng tôi