Vận tải dầu thô là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi của PVTrans.

PVTrans khai thác an toàn đội tàu vận tải dầu thô với 90 chuyến dầu thô đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các khách hàng khác, tổng khối lượng vận chuyển là 7 triệu tấn mỗi năm. PVTrans tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lỏng lớn nhất Việt Nam với 100% thị phần vận tải dầu thô tại thị trường nội địa.

Hiện nay, PVTrans đang sở hữu đội tàu chở dầu thô có tổng trọng tải 314.555 DWT, gồm những con tàu lớn nhất Việt Nam, với size tàu  Aframax.

Dễ dàng & thuận tiện

Với số lượng tàu vận chuyển dầu tầm trung (Mid Range – MR) trọng tải từ 40.000 – 50.000 DWT để vận tải quốc tế cũng như các tàu sản phẩm trọng tải nhỏ hơn để phục vụ cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam và phân phối xăng dầu nội địa.

An toàn & bảo mật

PVTrans đã và đang từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược được PetroVietnam giao: Đảm nhận việc vận chuyển phần lớn dầu sản phẩm cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam cũng như gia tăng thị phần vận tải sản phẩm dầu quốc tế.

Các dịch vụ

  • Vận chuyển dầu quốc tế

    Hiện nay Tổng Công ty đang chuẩn bị tiếp nhận và quản lý các tàu vận tải sản phẩm dầu loại trung (Mid Range – MR) trọng tải từ 40.000 – 50.000 DWT

  • Vận chuyển dầu nội địa

    Có các tàu sản phẩm trọng tải nhỏ hơn để phục vụ cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam và phân phối xăng dầu nội địa.

  • Sở hữu và quản lý đội tàu

    Hiện nay, PVTrans đang hợp tác với nhiều đối tác, công ty có uy tín ở trong và ngoài nước để thành lập các công ty cùng sở hữu và quản lý đội tàu vận tải sản phẩm dầu.