Vận tải khí hóa lỏng cũng là mảng kinh doanh mũi nhọn của PVTrans.

PVTrans khai thác hiệu quả đội tàu chở khí hóa lỏng LPG với 10 con tàu, khối lượng LPG khoảng 1 triệu tấn và hàng trăm ngàn tấn propylene, đạm, ...mỗi năm. PVTrans tự hào đã duy trì 100% thị phần về dịch vụ vận chuyển LPG tại thị trường nội địa. Khách hàng lớn trong mảng hoạt động kinh doanh này gồm: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Nhà máy xử lý Khí - GPP Cà Mau, ...