Dịch vụ kỹ thuật dầu khí tiếp tục được duy trì ổn định

PVTrans vận hành ổn định, an toàn tàu FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng, góp phần vào hoạt động khai thác an toàn và ổn định của mỏ với sản lượng khai thác tại mỏ này khoảng gần 11.000 thùng/ngày với tỷ lệ uptime 100%. Đối với việc quản lý vận hành tàu FPSO Lewek Emas tại Mỏ Chim Sáo, PVTrans tiếp tục duy trì số lượng nhân sự vận hành trên tàu, cũng như quản lý trên bờ với 99% người Việt Nam do PVTrans cung cấp, điều hành. Hiện tàu đang khai thác sản lượng dầu khá lớn khoảng 22.700 thùng/ngày. Dịch vụ O&M tàu FPSO Lewek Emas luôn được khách hàng đánh giá cao đối với năng lực quản lý vận hành O&M của PVTrans.