PVTrans

PVTrans tự hào là đơn vị vận tải biển duy nhất trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sở hữu đội tàu vận tải hàng lỏng lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, PVTrans đang sở hữu đội tàu gồm 37 chiếc phục vụ an toàn và hiệu quả cho thị trường trong nước và quốc tế, cungcấp các dịch vụ chính như sau:

  • Tàu chở dầu thô: Số lượng 4 tàu; Tổng trọng tải 417.929 DWT
  • Tàu chở dầu/hóa chất: Số lượng 15 tàu; Tổng trọng tải 344.609 DWT
  • Tàu chở khí hóa lỏng:  Số lượng 14 tàu; Tổng trọng tải 99.332 DWT
  • Tàu chở hàng rời: Số lượng 2 tàu; Tổng trọng tải 83.136 DWT
  • Tàu FSO/FPSO: Số lượng 2 tàu; Tổng trọng tải 199.165 DWT