Vận tải dầu sản phẩm/hóa chất là hoạt động kinh doanh cốt lõi của PVTrans.

Với đội tàu gồm 8 chiếc, PVTrans đã vận chuyển an toàn dầu sản phẩm/hóa chất cho cả thị trường nội địa và quốc tế. Đối với thị trường trong nước, PVTrans đã cung cấp dịch vụ vận chuyển ổn định cho PVOil và chi nhánh của PVN với tổng khối lượng trung bình từ 1,8 đến 2 triệu m3 mỗi năm. Dự kiến trong thời gian tới, khi Nhà máy Lọc dầu Nghị Sơn đi vào hoạt động chính thức, sản lượng dầu sản phẩm PVTrans vận chuyển sẽ cao hơn. Đối với thị trường quốc tề, PVTrans thường xuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các nước từ Trung Đông đến Đông Bắc Á.