Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch 2019 và Hội nghị người lao động

Ngày 11/12/2018, Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) - Đơn vị thành viên của Tổng Công ty PVTrans đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch 2019 và Hội nghị người lao động.

PVTRANS QUẢNG NGÃI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chiều ngày 19/12/2018, Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai KH năm 2019 và Hội nghị người lao động. Đặc biệt, năm nay đơn vị đã tổ chức Hội nghị tại chính Trụ sở Văn phòng – Cơ ngơi vừa mới được đầu tư xây dựng của đơn vị. Đến tham dự Hội nghị có Ông Phạm Việt Anh, Bí thư Đảng ủy/Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Ban chuyên môn Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Sức bật lớn của PVTrans

Trải qua 16 năm phát triển không ít thăng trầm, với bản lĩnh, ý chí mạnh mẽ, sự kiên định và quyết liệt trong công tác tái cấu trúc, cùng truyền thống của những người “đi tìm lửa” đã giúp Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) dần hồi sinh, đồng thời tạo nên sức bật lớn trên thị trường vận tải biển trong nước và quốc tế.

CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG “CÔNG TY QUẢN TRỊ TỐT NHẤT NĂM 2018”

Năm 2018 là năm đặc biệt, năm đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Công ty PVTrans OFS (02/10/2008-02/10/2018). Trong 10 năm qua, PVTrans OFS đã trải qua mọi cung bậc thăng trầm, nhưng vượt qua tất cả, tại thời điểm hiện tại, PVTrans OFS đã trưởng thành và vững vàng trên đôi chân của mình với 4 hợp đồng quản lý khai thác, vận hành và bảo dưỡng các công trình ngoài khơi: FSO PVN Đại Hùng Queen phục vụ khai thác mỏ Đại Hùng của Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP-POC), FPSO Lewek Emas phục vụ mỏ Chim Sáo của Premier Oil Vietnam Offshore (POVO), FPSO Song Doc Pride MV19 cho mỏ Sông đốc và hợp đồng chuẩn bị vận hành giàn xử lý trung tâm CPP Sao Vàng và WHP Đại Nguyệt cho khách hàng Idemitsu Kosan, cũng như tham gia cung cấp các dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí và thương mại cho các khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí.