PVT công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2018

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans, MCK: PVT) đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2018, tăng mạnh mẽ so với năm 2017.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của PVT năm 2018 sơ bộ ước tăng lần lượt 25,3% và 19,2% so với năm 2017, đạt lần lượt 7,7 nghìn tỷ đồng và 800 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ của PVT năm 2018 do hiệu suất hoạt động của đội tàu chở dầu thô cao hơn, mảng kho tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu cao hơn của mảng vận tải than và lợi nhuận từ thanh lý tàu chở dầu thô Hercules.Tàu PVT Sapphire


Các chuyên gia nhận định, kết quả kinh doanh sơ bộ của công ty đưa ra thường khá thận trọng, do đó lợi nhuận thực tế cho năm 2018 của PVT có thể cao hơn so với mức trên.

Với kết quả này, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt có khuyến nghị “Mua” dành cho PVT với giá mục tiêu 22.500 đồng (tổng mức sinh lời 43,3% bao gồm lợi suất cổ tức 6,1%).

Theo giá đóng cửa ngày 14/12 (16.200 đồng/cổ phiếu), PVT hiện đang giao dịch với EV/EBITDA 4,6 lần, thấp hơn 32,8% so với mức trung bình các công ty cùng ngành trong khu vực là 6,7 lần.