Công ty PVTrans –SPT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động

Ngày 13/12/2018, Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Phương Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, đề ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị Người lao động.

Đến tham dự hội nghị có ông Phạm Việt Anh- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và Lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Trong năm 2018 vừa qua, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Tổng công ty PVTrans, các Ban chức năng Tổng công ty, sự chia sẻ, hợp tác của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty PVTrans, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Phương Nam đã có một năm với hoạt động sản xuất kinh doanh rất hiệu quả, cụ thể: tổng doanh thu đạt 836 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 40 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 9 tỷ đồng.
 Ông Nguyễn Ngọc Linh - Giám đốc Công ty

 Ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Năm 2018, Công ty Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Phương Nam đã gia tích cực các hoạt động về công tác an sinh, xã hội và hoạt động đoàn thể. Ngoài ra, Công ty cũng tiếp tục duy trì các chính sách phúc lợi cho CBCNV tại công ty. Làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động phong trào thi đua năm 2018 nhằm động viên tinh thần CBCNV chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng công ty giao. 

Ông Phạm Việt Anh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty

Tại hội nghị, để ghi nhận sự cố gắng của Công ty Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Phương Nam, ông Phạm Việt Anh - Tổng giám đốc Tổng công ty trao giấy khen cho 04 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 03 tập thể được bằng khen của Tập đoàn, 01 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018 , để ghi nhận sự những nỗ lực của Công ty trong năm vừa qua.