Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch 2019 và Hội nghị người lao động

Ngày 11/12/2018, Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) - Đơn vị thành viên của Tổng Công ty PVTrans đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch 2019 và Hội nghị người lao động.

Đến dự Hội nghị có ông Phạm Việt Anh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTrans; Ban Lãnh Tổng công ty, Đại diện Công đoàn, Lãnh đạo các Ban chức năng của bộ máy điều hành Tổng công ty PVTrans, lãnh đạo các đơn vị thành viên và hơn 60 CBCNV của Công ty Gas Shipping.


 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duyên Hiếu – Giám đốc Công ty Gas Shipping thay mặt lãnh đạo Công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Duyên Hiếu đã phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nêu ra những thuận lợi, khó khăn và thách thức của ngành vận tải LPG trong năm 2018. nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ người lao động toàn Công ty luôn có tâm huyết, có trách nhiệm và đoàn kết để luôn hoàn thành kế hoạch được giao.Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Giám đốc Gas Shipping


Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; nhận thức rõ các yếu tố thuận lợi, khó khăn; bám sát định hướng và các chỉ đạo cụ thể của Tổng Công ty; bằng cách tiếp cận giải quyết các vấn đề cụ thể, chủ động và trực tiếp; với nỗ lực của cả tập thể CBCNV, Gas Shipping đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 80 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 74 tỷ đồng. Với những thành tích xuất sắc trên, Gas Shipping đã vinh dự nhận được Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTrans dành cho các tập thể và cá nhân.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Việt Anh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty PVTRANS đã biểu dương những nỗ lực và những kết quả vượt bậc của tập thể CBCNV Công ty Gas Shipping trong năm 2018, đóng góp lớn, rõ nét vào thành tích chung của Tổng Công ty. Công tác quan hệ với khách hàng được Gas Shipping tăng cường mật thiết hơn, nên đã nâng cao vị thế Công ty với các khách hàng, tạo tiền đề cho sự khai thác đội tàu tại thị trường trong nước và đảm bảo hoạt động ổn định tại thị trường quốc tế.Ông Phạm Việt Anh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVTrans


Thay mặt ban lãnh đạo Công ty Gasshipping, ông Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận và tiếp thu những chỉ đạo của ông Phạm Việt Anh – Bí thư Đảng Ủy/Tổng giám đốc Tổng công ty và cam kết sẽ cùng Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc đánh giá những nguy cơ nhằm đưa ra những giải pháp vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong năm 2019 để từng bước hoàn thành nhiệm vụ do Tổng Công ty được giao.


Gas Shipping