PV Trans ký Hợp đồng cung cấp tàu chứa dầu (FSO) cho mỏ Đại Hùng

Chiều ngày 17/06/2009, tại Vũng Tàu, hợp đồng cung cấp tàu chứa và xuất dầu thô (FSO) cho mỏ Đại Hùng giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) và Công ty Dầu khí Đại Hùng, đơn vị thành viên của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã được chính thức ký kết.

PV Trans tiếp nhận thêm 1 đơn vị thành viên

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đang tiến hành các thủ tục tiếp nhận đơn vị thành viên mới đó là Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Oil Shipping), một đơn vị chuyên về vận tải dầu sản phẩm, quản lý tàu, kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).

PVTrans ký kết Hợp đồng vận chuyển xăng dầu thành phẩm cho NMLD Dung Quất

Ngày 16/06/2009, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã tiến hành ký Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển xăng dầu thành phẩm cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo hợp đồng này, PVTrans là đầu mối vận tải toàn bộ sản phẩm đầu ra của Nhà máy lọc dầu Dung quất thay vì 70% khối lượng sản phẩm đầu ra của Nhà máy như dự kiến trước đây.