PV Trans tiếp nhận thêm 1 đơn vị thành viên

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đang tiến hành các thủ tục tiếp nhận đơn vị thành viên mới đó là Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Oil Shipping), một đơn vị chuyên về vận tải dầu sản phẩm, quản lý tàu, kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).

Với việc tiếp nhận thành viên mới này sẽ nâng tổng số đơn vị thành viên của PVTrans lên 10 đơn vị. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển về quy mô cũng như năng lực vận tải của PVTrans trong lĩnh vực vận tải xăng dầu.

Ban Kế hoạch - Đầu tư