PV Trans ký Hợp đồng cung cấp tàu chứa dầu (FSO) cho mỏ Đại Hùng

Chiều ngày 17/06/2009, tại Vũng Tàu, hợp đồng cung cấp tàu chứa và xuất dầu thô (FSO) cho mỏ Đại Hùng giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) và Công ty Dầu khí Đại Hùng, đơn vị thành viên của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã được chính thức ký kết.

Tham dự lễ ký kết về phía PVTrans có ông Đỗ Văn Liên — Chủ tịch HĐQT, ông Tạ Đức Tiến Tổng Giám Đốc, về phía PVEP có bà Phan Thúy Lan — Phó TGĐ Tổng công ty PVEP và ông Hoàng Bá Cường — Giám đốc Công ty dầu khí Đại Hùng.

Theo hợp đồng này, PVTrans cung cấp tàu FSO và các dịch vụ vận hành đi kèm với thời hạn ban đầu là 5 năm và sẽ được kéo dài trên cơ sở sự thống nhất giữa hai bên. Hợp đồng sẽ do Xí nghiệp dịch vụ Hàng hải Dầu khí (PVTrans OFS), một đơn vị thành viên của Tổng công ty PVTrans thực hiện. Đây là một mốc quan trọng đánh dấu và khẳng định năng lực và uy tín của PVTrans trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí, đặc biệt là hoạt động cung cấp tàu FSO/FPSO.

Hiện nay PVTrans đang tập trung vào việc giám sát tiến độ và chất lượng đối với hợp đồng hoán cải tàu Kamari thành FSO tại nhà máy đóng tàu ASL Batam Shipyard (Indonesia) nhằm đảm bảo việc cung cấp FSO cho mỏ Đại Hùng đúng thời hạn và tiêu chuẩn chất lượng mà hai bên đã ký kết.

NHV