Hội thảo xây dựng Nghị định áp dụng Luật cán bộ công chức với cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp

Để triển khai thực hiện Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội, ngày 30/11/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã cử đoàn cán bộ gồm ông Đỗ Văn Liên - Chủ tịch HĐQT, bà Đỗ Thị Ngọc Thanh - Phó trưởng Ban TCNS và bà Phạm Thị Trúc - Phó Ban TCNS tham dự Hội thảo xây dựng Nghị định áp dụng Luật cán bộ công chức do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức.

Hội nghị tập huấn chuyên đề "Vai trò - Quyền hạn - Trách nhiệm" của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát

Nhằm phát huy vai trò của Người đại diện, Ban kiểm soát, ngày 27 và 29/11/2009, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã cử đoàn cán bộ 27 người gồm Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên, trưởng Ban kiểm soát/kiểm soát viên do Tổng công ty bổ nhiệm tại các đơn vị thành viên tham dự Hội nghị tập huấn "Vai trò - Quyền hạn - Trách nhiệm của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát" do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tổ chức.

Bổ nhiệm mới trong Tổng công ty tháng 11/2009

Ngày 26/11/2009, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã trao các quyết định bổ nhiệm trưởng Ban Tàu thuyền cho ông Nguyễn Ngọc Hải, trưởng Ban Kinh doanh & Phát triển Thị trường cho ông Nguyễn Trung Nam và phó Chánh Văn phòng cho ông Lê Nguyễn Thanh Hải.

Nhân viên xuất sắc tháng 10/2009

Vừa qua, ông Hồ Văn Bá — chuyên viên ban Khai thác Tổng Công ty PVTrans đã được Hội đồng Giám khảo Tổng Công ty bình chọn là Nhân viên xuất sắc tháng 10/2009 do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.