Hội thảo xây dựng Nghị định áp dụng Luật cán bộ công chức với cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp

Để triển khai thực hiện Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội, ngày 30/11/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã cử đoàn cán bộ gồm ông Đỗ Văn Liên - Chủ tịch HĐQT, bà Đỗ Thị Ngọc Thanh - Phó trưởng Ban TCNS và bà Phạm Thị Trúc - Phó Ban TCNS tham dự Hội thảo xây dựng Nghị định áp dụng Luật cán bộ công chức do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức.

Thúc Hiếu - KHĐT