Bổ nhiệm mới trong Tổng công ty tháng 11/2009

Ngày 26/11/2009, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã trao các quyết định bổ nhiệm trưởng Ban Tàu thuyền cho ông Nguyễn Ngọc Hải, trưởng Ban Kinh doanh & Phát triển Thị trường cho ông Nguyễn Trung Nam và phó Chánh Văn phòng cho ông Lê Nguyễn Thanh Hải.

Một số hình ảnh tại buổi trao quyết định:

Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh - Phó Trưởng Ban TCNS công bố Quyết định bổ nhiệm

Các cán bộ mới được bổ nhiệm

 

Thúc Hiếu - KHĐT