Lễ ký Thỏa thuận Cổ đông thành lập Công ty Liên doanh cung cấp tàu FPSO cho mỏ Chim Sáo và Dừa giữa PVTRANS – EOCP – EZRA - KEPPEL

Ngày 4/2/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans), Emas Offshore Construction and Production Pte Ltd (EOCP), & Ezra Holdings Limited và KSI Production đã ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập một liên doanh có tên gọi PVKEEZ để đầu tư hoán cải từ tàu dầu thành FPSO cho công ty Premier Oil Vietnam Offshore (POVO) tại lô 12W - mỏ Chim Sáo và Dừa.

Tổng Công ty PVTrans ký Hợp đồng Vận chuyển Poplypropylen với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

Ngày 4/02/2010, Tổng Công ty PVTrans đã ký "Hợp đồng Vận chuyển Polypropylen" với Tổng Công ty Petrosetco. Theo hợp đồng này, PVTrans sẽ cung cấp toàn bộ dịch vụ vận tải bằng đường biển để vận chuyển toàn bộ khối lượng hàng Polypropylen từ NMLD Dung Quất đi tất cả các nơi do Petrosetco phân phối.