Tổng Công ty PVTrans ký Hợp đồng Vận chuyển Poplypropylen với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

Ngày 4/02/2010, Tổng Công ty PVTrans đã ký "Hợp đồng Vận chuyển Polypropylen" với Tổng Công ty Petrosetco. Theo hợp đồng này, PVTrans sẽ cung cấp toàn bộ dịch vụ vận tải bằng đường biển để vận chuyển toàn bộ khối lượng hàng Polypropylen từ NMLD Dung Quất đi tất cả các nơi do Petrosetco phân phối.

Trước đó ngày 03/01/2010, Tổng Công ty PVTrans cũng đã ký “Thỏa thuận Hợp tác Toàn diện” với Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC), theo đó PVTrans sẽ là đầu mối duy nhất để cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ và đường biển cho toàn bộ hàng hóa của DMC bao gồm Polypropylen từ NMLD Dung Quất của đơn vị này.

Với các thỏa thuận trên, PVTrans sẽ là đơn vị đầu mối vận chuyển toàn bộ khối lượng hàng Polypropylen đầu ra của NMLD Dung Quất. Tiếp theo thỏa thuận chiến lược giữa PVTrans và PVCoal để vận chuyển than quốc tế và nội địa cho các dự án điện than trong và ngoài ngành, cũng như việc PVTrans vận chuyển thành công nhiều lô hàng phân đạm cho PVFCCo, các thỏa thuận trên đã tiếp tục khẳng định sự tin cậy của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên với dịch vụ vận chuyển của PVTrans cho các sản phẩm của ngành dầu khí.

Hữu Thanh- KD&PTTT