PVT – Hành trình tăng trần

Hiện nay, trong các cổ phiếu của ngành dầu khí niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM, mọi tâm điểm chú ý đang đổ dồn về cổ phiếu PVT của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans).