PVT – Hành trình tăng trần

Hiện nay, trong các cổ phiếu của ngành dầu khí niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM, mọi tâm điểm chú ý đang đổ dồn về cổ phiếu PVT của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans).

Mã này đã tăng trần liên tục 13 phiên cho dù thị trường đã có những đợt điều chỉnh trong thời gian vừa qua. Tính từ ngày 6/8/2008, giá mỗi cổ phiếu PVT đã được cộng thêm 5.600 đồng/cổ phiếu. Đặc biệt phiên ngày 20/8/2008 đã có gần 1.000.000 cổ phiếu này được giao dịch với mức giá trần 20.500đ/cp. 

Có thể nói, sự tăng trần mạnh mẽ của mã cổ phiếu PVT đã thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Tổng công ty. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2008 của Tổng công ty đã trình Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của PVTrans đã đạt 113% phân kỳ kế hoạch của cả năm 2008. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 32,5 tỷ đồng bằng 59% kế hoạch cả năm 2008. Như vậy, lợi nhuận trước thuế của PVTrans trong 6 tháng đầu năm 2008 đã bằng 127% lợi nhuận của PVTrans trong cả năm 2007 (lợi nhuận trước thuế năm 2007 đạt hơn 25 tỷ VNĐ).

Tam Trung