PVTrans hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008

Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí PVTrans vừa hoàn tất "Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2008" và trình Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Poseidon M

Trong 6 tháng đầu năm 2008, mặc dù tình hình kinh tế tài chính trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, nhưng Tổng công ty PVTrans đã nỗ lực cố gắng khai thác tốt các cơ sở vật chất, phương tiện hiện có đẩy mạnh cải tiến công tác quản lý để tiết kiệm các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, PVTrans cũng tích cực đẩy mạnh đầu tư phát triển đội tàu vận tải dầu khí nhằm nâng cao năng lực dịch vụ, chuẩn bị đáp ứng kịp thời cho thị trường của Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào năm 2009. Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ đầu năm đến nay, PVTrans đã hoàn tất đầu tư và đưa vào khai thác hai tàu chở sản phẩm dầu/hóa chất có trọng tải là 46.000DWT và 8.700DWT. Hiện nay, PVTrans đang tích cực đẩy mạnh việc đầu tư thêm 3-4 tàu chở dầu thô và dầu sản phẩm trong quý III và quý IV/2008.

Ngoài các hoạt động kinh doanh vận tải chính, PVTrans cũng đang tích cực mở rộng phát triển các dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí như dịch vụ tàu FPSO/FSO, dịch vụ khảo sát…vv và đã thu được nhiều kết quả khả quan, nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của PVTrans của những năm tiếp theo.

Nhờ có sự đầu tư đúng hướng và quản lý khai thác tốt các dịch vụ chính của mình, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của PVTrans đã đạt 113% phân kỳ kế hoạch của cả năm 2008. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 32,5 tỷ đồng bằng 59% kế hoạch cả năm 2008. Như vậy, lợi nhuận trước thuế của PVTrans trong 6 tháng đầu năm 2008 đã bằng 127% lợi nhuận của PVTrans trong cả năm 2007 (lợi nhuận trước thuế năm 2007 đạt hơn 25 tỷ VNĐ).

Với những kết quả đáng khích lệ trên, mặc dù tình hình kinh tế, tài chính và thị trường trong 6 tháng cuối năm vẫn còn nhiều biến động, nhưng ban lãnh đạo PVTrans sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng và tin tưởng sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2008 mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

Đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2008