Nhân viên xuất sắc tháng 7/2009

Vừa qua, bà Lê Thị Lệ Diễm - chuyên viên ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty PVTrans đã được Hội đồng Giám khảo Tổng Công ty bình chọn là Nhân viên xuất sắc tháng 7/2009 do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân viên xuất sắc tháng 6/2009

Vừa qua, ông Mai Hoàng Lạc — chuyên viên Ban Tàu Thuyền của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã được Hội đồng Giám khảo Tổng Công ty bình chọn là Nhân viên Xuất sắc tháng 6/2009 do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.