Nhân viên xuất sắc tháng 6/2009

Vừa qua, ông Mai Hoàng Lạc — chuyên viên Ban Tàu Thuyền của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã được Hội đồng Giám khảo Tổng Công ty bình chọn là Nhân viên Xuất sắc tháng 6/2009 do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ cuối tháng 5/2009 đến nay, ông Mai Hoàng Lạc đã tích cực cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật & thuyền viên của PVTrans để trực tiếp giám sát quá trình hoán cải tàu dầu thô Kamari thành kho nổi chứa & xuất dầu thô FSO tại xưởng sửa chữa tàu ASL Batam Shipyard (Indonesia) đáp ứng yêu cầu chất lượng & tiến độ phục vụ khai thác tại mỏ Đại Hùng vào đầu tháng 9/2009.