Nhân viên xuất sắc tháng 7/2009

Vừa qua, bà Lê Thị Lệ Diễm - chuyên viên ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty PVTrans đã được Hội đồng Giám khảo Tổng Công ty bình chọn là Nhân viên xuất sắc tháng 7/2009 do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 7/2009, bà Lê Thị Lệ Diễm đã hoàn tất việc kê khai mã số thuế thu nhập cá nhân cho toàn thể CBCNV Tổng Công ty và khối thuyền viên đồng thời thanh quyết toán đầy đủ các khoản thu nhập miễn thuế đúng thời hạn.