PV Trans: Hành trình 20 năm vươn ra biển lớn

Ra đời trong bối cảnh tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nhằm hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng công ty Vận tải dầu khí (PV Trans) đã nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách từng bước xây dựng và trưởng thành, đáp ứng nhu cầu vận chuyển xăng dầu trong nước, từng bước vươn ra vận tải cho các nhà thầu quốc tế với khả năng cạnh tranh cao. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PV Trans Phạm Việt Anh chia sẻ một số thông tin về chủ đề này.

Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CĐVTDK ngày 15/9/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc tổ chức Đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội các Công đoàn cơ sở, sáng ngày 07/4/2023, Công đoàn cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, nhiệm kỳ 2023 - 2028.