Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CĐVTDK ngày 15/9/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc tổ chức Đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội các Công đoàn cơ sở, sáng ngày 07/4/2023, Công đoàn cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, nhiệm kỳ 2023 - 2028.


 


Các tiết mục văn nghệ mở màn Đại hội. Ảnh: Huy Thanh 

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Linh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, cùng với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty PV Trans.


Đồng chí Nguyễn Linh Giang - Ủy viên BTV Đảng ủy, thành viên HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty (hàng đầu thứ 3, 4 từ phải sang trái). Ảnh: Huy Thanh 

Với tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào kết quả cũng như chỉ rõ những tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ nhiệm kỳ 2017 - 2023; thảo luận và đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Quan cảnh Đại hội. Ảnh: Huy Thanh 

 Đòan Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Huy Thanh

 Đòan Thư ký ghi chép diễn biến Đại hội. Ảnh: Huy Thanh

 Đồng chí Trần Chí Thành – Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017 – 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Huy Thanh

Đại hội cũng đã được nghe các báo cáo tham luận rất thiết thực của các đại biểu với mong muốn Công đoàn cơ quan tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới và có thêm những hoạt động phong trào lôi cuốn để chạm đến trái tim người lao động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và là địa chỉ mà người lao động cần và lãnh đạo Tổng công ty cần.


Đồng chí Vũ Thị Phượng – chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Huy Thanh 

 Đồng chí Phan Nguyễn Hữu Duyên – chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Huy Thanh

 Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Huy Thanh

Với sự tín nhiệm của các đại biểu, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí và bầu 23 đại biểu tham dự đoàn đại biểu của Công đoàn cơ quan Tổng công ty đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2023. Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty đã nhất trí bầu đồng chí Trần Chí Thành giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan.Đại hội tiến hành công tác bầu cử: Ảnh: Huy Thanh


Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Huy Thanh


Đồng chí Trần Chí Thành thay mặt BCH Công đoàn cơ quan phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Huy Thanh


Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Huy Thanh


Thúc Hiếu