Động lực mới cho PV Trans

Là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực vận tải biển, có năng lực, đội tàu chở hàng lỏng lớn nhất Việt Nam hiện nay - Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã và đang thực hiện những giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.