Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và Hội nghị người lao động năm 2013 PVTrans.

Trong không khí tưng bừng phấn khởi chào đón năm mới, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và Hội nghị Người lao động năm 2013.

PV Trans "về đích sớm"

Trong bối cảnh khó khãn chung của Ngành Vận tải biển, PV Trans & đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết liệt thực hiện các mục tiêu kế hoạch, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu tại thị trường trong Nước và Quốc tế, rà soát và quàn lý chặt chẽ định mức tiêu hao, tiết kiệm chi phí, chuyên môn hóa trong công tác quản lý điều hành..