PVTrans vận chuyển lô hàng phân bón Urê nội địa đầu tiên cho PVFCCo

Ngày 12/11/2009 tại Phú Mỹ (Vũng Tàu), tàu An Thái 35 với trọng tải 3140 DWT do Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí & (PVTrans) cung cấp đã cập Cảng PTSC Phú Mỹ để nhận 2000 tấn Urê vận chuyển đến Cảng Vật Cách (Hải Phòng) cho khách hàng Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí & (PVFCCo).