PVTrans vận chuyển lô hàng phân bón Urê nội địa đầu tiên cho PVFCCo

Ngày 12/11/2009 tại Phú Mỹ (Vũng Tàu), tàu An Thái 35 với trọng tải 3140 DWT do Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí & (PVTrans) cung cấp đã cập Cảng PTSC Phú Mỹ để nhận 2000 tấn Urê vận chuyển đến Cảng Vật Cách (Hải Phòng) cho khách hàng Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí & (PVFCCo).

Sau khi hoàn tất việc xếp hàng lên tàu và tránh thời tiết xấu, ngày 28/11/2009 tàu đã đến cảng Vật Cách để trả hàng.

Như vậy tiếp theo sau lô hàng vận chuyển phân bón từ Mesaieed (Qatar) về cảng Saigon, Tổng Công ty PVTrans đã tiếp tục khẳng định năng lực vận tải của mình về loại hàng phân bón Urê trên các tuyến quốc tế và nội địa, phù hợp với định hướng phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ vận tải.

Hữu Thanh