Tình hình sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

• Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020.• Tổng doanh thu tháng 1 năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt hơn 16% kế hoạch.• Nộp ngân sách Nhà nước tháng 1 năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt hơn 17% kế hoạch.• Tăng cường dự báo, chủ động ứng phó với các diễn biến của thị trường trước tác động tiêu cực của dịch bệnh do nCoV gây ra.