Tri ân ngày 27/7

Trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Sáng ngày 26/7/2018, Công đoàn và Hội Cựu chiến binh Tổng công ty phối hợp cùng đại diện Mặt Trận Tổ quốc Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đến thăm hỏi các gia đình thương binh, gia đình con thương binh, liệt sĩ tại phường.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUVTDK ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, sáng ngày 24/7/2018, tại trụ sở văn phòng Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết cho các đảng viên thuộc các Chi/Đảng bộ bộ phận của Đảng bộ Tổng công ty tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.