Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUVTDK ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, sáng ngày 24/7/2018, tại trụ sở văn phòng Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết cho các đảng viên thuộc các Chi/Đảng bộ bộ phận của Đảng bộ Tổng công ty tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Việt Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên và hơn 120 đảng viên thuộc các Chi/Đảng bộ bộ phận của Đảng bộ Tổng công ty tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt các NQTW 7 khóa XII. Ảnh: Hà Thanh

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Anh cho biết, từ ngày 07 đến ngày 12/5/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao và thông qua 3 dự thảo Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí Phạm Việt Anh yêu cầu các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt và quyết tâm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, đồng thời yêu cầu các cán bộ, đảng viên tiếp tục thảo luận Nghị quyết tại đơn vị và viết thu hoạch cá nhân. Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động, Bí thư, người đứng đầu đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết.

 

Đồng chí Phạm Việt Anh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

 

Truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh đã truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Trong đó, tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành Nghị quyết.

 

Đồng chí Tô Đại Phong truyền đạt nội dung các Nghị quyết. Ảnh: Hà Thanh

 

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, các Chi/Đảng bộ bộ phận trực thuộc tại các khu vực Thành phố Hà Nội, Quảng Ngãi và Vũng Tàu căn cứ vào Kế hoạch tổ chức học tập nghị quyết cũng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trong đơn vị tham dự các Hội nghị học tập và quán triệt các Nghị quyết trên.

 

Thúc Hiếu