Công đoàn PVTrans: Không hoạt động hình thức

Hoạt động Công đoàn tại Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng cho thành công chung của ngành. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, trước thách thức và khó khăn chung nền kinh tế, với vai trò là nơi đại diện cho quyền, lợi ích của người lao động, tổ chức công đoàn đã có những tham mưu mang tính chiến lược cho ban lãnh đạo để vực dậy năng lực sáng tạo của người lao động, hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra.