Công đoàn PVTrans: Không hoạt động hình thức

Hoạt động Công đoàn tại Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng cho thành công chung của ngành. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, trước thách thức và khó khăn chung nền kinh tế, với vai trò là nơi đại diện cho quyền, lợi ích của người lao động, tổ chức công đoàn đã có những tham mưu mang tính chiến lược cho ban lãnh đạo để vực dậy năng lực sáng tạo của người lao động, hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra.

 

Hạt nhân của phong trào

 

Mặc dù có tuổi đời còn khá trẻ, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành, công đoàn PVTrans đã có những cách làm hay trong lao động sản xuất. Các hoạt động động đoàn thể được coi trọng, xem đây là mấu chốt gắn kết người lao động với công việc.

 

Nhằm giúp người lao động có những hiểu biết về chính sách pháp luật, PVTrans đã có những hoạt động tích cực đưa các kiến thức pháp luật vào đời sống cán bộ, công nhân viên thông qua các phong trào đoàn thể. Bên cạnh đó còn làm tốt công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn tại các đơn vị thành viên, nhằm phát hiện các vi phạm, để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý.

 

Ngoài ra, PVTrans đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xem đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, nhằm nâng cao thương hiệu của PVTrans trên thương trường trong nước và khu vực.

 

 
Ảnh: PVTrans

 

Qua khảo sát thực tế của công ty, nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động tổ chức công đoàn đã tham mưu với ban lãnh đạo thông qua và ban hành các quy chế trong nội bộ: quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Tổng Công ty PVTrans (ban hành thực hiện từ tháng 6-2013); quy chế an toàn vệ sinh; quy chế quản lý tài chính và tài sản công đoàn...

 

Trên cơ sở xem xét, rà soát hệ thống các quy định nội bộ quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, các mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác trong toàn đơn vị, từ đó ban hành các quy định, quy chế làm việc giữa các tổ chức đơn vị, phòng, ban trong nội bộ công ty, phân định rõ trách nhiệm quyền hạn để tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, giúp cho tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn. Hiện tại mọi công việc của PVTrans được thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và hệ thống quản lý an toàn (theo Bộ luật ISM), công tác tài chính, tuyển dụng, đào tạo đều thực hiện theo quy chế và được công khai hóa cho người lao động.

 

Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn như Quốc tế Lao động, Quốc tế Phụ nữ, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn Việt Nam... được chú trọng bằng những phong trào văn hóa văn nghệ, khơi dậy lòng đam mê, khiếu nghệ thuật trong nội bộ người lao động dầu khí. Công đoàn cũng xem đây là sân chơi giúp người lao động bày tỏ được những tâm tư, nguyện vọng của mình, là dịp giúp họ có thể hòa đồng trong tiếng vỗ tay chung của tập thể lao động ngành Dầu khí. Công tác Đảng, kiểm tra cũng được đẩy mạnh giúp tổ chức ngày một vững mạnh hơn, năm 2013 đã giới thiệu 79 đoàn viên công đoàn ưu tú theo học lớp cảm tình Đảng và giới thiệu với cấp ủy xem xét kết nạp 33 đảng viên mới.

 

Phấn đấu vì mục tiêu mới

 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V, Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm 2014 với những nội dung cụ thể.

 

Từ thực tiễn cho thấy, muốn tổ chức mạnh thì người lao động phải được đảm bảo về mọi mặt của đời sống an sinh xã hội, tiếng nói của họ phải được tôn trọng và người lãnh đạo phải luôn đi sâu, bám sát thực tiễn sản xuất. Tiếp tục những mục tiêu chiến lược năm qua, công đoàn tổng công ty và công đoàn các đơn vị thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động tham gia việc hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng các chế độ chính sách, các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tìm giải pháp giải quyết đủ việc làm thường xuyên, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của đơn vị đối với người lao động, những vấn đề gây bức xúc cần phải giải thích để họ hiểu, giúp đỡ ban lãnh đạo có những liệu pháp tốt nhất trong giải quyết các mâu thuẫn.

 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn ngành phát động, chủ động phối hợp với lãnh đạo tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của đơn vị, xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả; có sơ kết, tổng kết và khen thưởng động viên bằng tinh thần và vật chất. Chỉ đạo xây dựng điển hình tiên tiến ở các đơn vị có phong trào tốt để từ đó nhân rộng ra toàn tổng công ty.

 

Sở dĩ trong những năm qua phong trào công đoàn trong nội bộ của PVTrans luôn sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài sự quan tâm sâu sát của Ban Giám đốc thì vai trò, sự năng động của ban chấp hành quyết định một phần rất lớn vào thành công đó. Sức trẻ luôn xuất hiện trong mọi phong trào đoàn thể cũng như các hoạt động chuyên môn, họ thực sự là động lực cho sự phát triển. Trong năm tới, tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức công đoàn tổng công ty, thực hiện chỉ đạo các công đoàn trực thuộc đại hội theo điều lệ phù hợp với tình hình mới (theo nhiệm kỳ 5 năm một lần). Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chú ý quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, trong phát triển đoàn viên công đoàn chú trọng đối với lực lượng lao động trực tiếp là thuyền viên và công nhân, lái xe.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ lao động. Vận động mọi đối tượng lao động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Dầu khí Việt Nam, thực hiện tốt việc hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2014.

 

Luôn phấn đấu đạt thành tích cao chào mừng những ngày lễ lớn trong năm, là cơ hội để mọi tầng lớp người lao động của PVTrans thể hiện tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp. Đồng thời các phong trào văn hóa quần chúng cũng được chú ý, đi sâu khai thác những tiềm năng văn nghệ sẵn có trong tầng lớp những người lao động, quảng bá hình ảnh người cán bộ dầu khí không chỉ trong nội bộ ngành mà còn hướng tới các đại hội, hội thi rộng lớn khác. Phấn đấu năm 2014, Công đoàn PVTrans đạt danh hiệu tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

Theo PetroTimes