PVTrans đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi “Tiếng hát những người đi tìm lửa 2013”

Ngày 24/11/2013, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã tham gia Hội diễn Văn nghệ "Tiếng hát những người đi tìm lửa lần thứ IV" khu vực phía Nam, Thành phố Vũng Tàu, đây là hoạt động định kỳ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam được tổ chức hai năm một lần và cũng là một trong những hoạt động lớn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2013, chào mừng 52 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí và 22 năm ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

PVTrans tuyên dương lái xe giỏi khu vực miền Bắc

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS) Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PV Trans) đã tổ chức lễ tuyên dương "Lái xe giỏi, an toàn, thân thiện" cho 16 cá nhân tiêu biểu khu vực miền Bắc lần thứ I năm 2013.