Tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác kiểm tra - giám sát theo Điều lệ Đảng

Ngày 28/9/2010, Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức buổi tập huấn & về nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác kiểm tra - giám sát theo Điều lệ Đảng cho các đồng chí đảng viên là cấp ủy và cán bộ giúp việc công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty.

Đêm Hội trăng rằm 2010

Hòa chung không khí đón Tết Trung thu truyền thống, tối ngày 19/09/2010, Ban chấp hành công đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên đã tiến hành tổ chức Đêm Hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ công nhân viên Tổng công ty.

Đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng

Cùng cả nước tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thực hiện hướng dẫn số 112-HD/BTGTW ngày 10/09/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc "công bố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban chấp hành trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng" và công văn số 45-CV/ĐU ngày 16/09/2010 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.