Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức Hội thảo công tác thuyền viên phía Nam lần thứ nhất.

Ngày 27/12/2009, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức Hội thảo công tác thuyền viên phía Nam lần thứ nhất tại Bình Châu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự Hội thảo có Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, đại diện các ban, các đơn vị thành viên có liên quan và đội ngũ thuyền viên đang nghỉ ca tại khu vực phía Nam.

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức Hội thảo công tác thuyền viên phía Bắc lần thứ nhất

Ngày 27/11/2009, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức Hội thảo công tác thuyền viên phía Bắc lần thứ nhất tại Thành phố Vinh — Tỉnh Nghệ An. Tham dự Hội thảo có Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, đại diện các Ban có liên quan và đội ngũ thuyền viên của PVTrans đang nghỉ ca tại các tỉnh phía Bắc.

PVTrans Hà Nội với dịch vụ thuê và cho thuê tàu hàng rời

Cùng với nỗ lực tìm kiếm, mở rộng và phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh, ngày 18/11/2009, Công ty TNHH một thành viên Vận tải Dầu khí Hà Nội (PVT Hanoi) đã thu xếp thành công việc thuê tàu hàng rời để cung cấp dịch vụ vận chuyển 2000 tấn bột Barite đóng bịch từ cảng Hải Phòng theo Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hoá giữa PVT Hanoi với Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) và đã cập cảng Vietsovpetro an toàn và đúng lịch trình ngày 26/11/2009, mở ra hướng kinh doanh mới cho PVT Hanoi trong thời gian tới.