Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức Hội thảo công tác thuyền viên phía Nam lần thứ nhất.

Ngày 27/12/2009, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức Hội thảo công tác thuyền viên phía Nam lần thứ nhất tại Bình Châu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự Hội thảo có Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, đại diện các ban, các đơn vị thành viên có liên quan và đội ngũ thuyền viên đang nghỉ ca tại khu vực phía Nam.

Tổng Giám đốc Tạ Đức Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng như nội dung tại Hội thảo lần thứ nhất phía Bắc, Hội thảo đã nhấn mạnh việc về công tác tiền lương, chế độ - chính sách thuyền viên, chính sách an toàn của PVTrans, tóm lược công ước MLC 2006 của ILO, các tổ chức thuyền viên quốc tế Việt Nam tham gia và các công ước quốc tế có liên quan. Tại Hội thảo, Ông Tạ Đức Tiến, Tổng Giám đốc PVTrans đã phổ biến đến đội ngũ thuyền viên tình hình SXKD, định hướng chiến lược của Tổng công ty trong thời gian tới. Tổng Giám đốc cũng đã chia sẽ với các thuyền viên về kinh nghiệm, tình cảm của người từng đi biển cũng như vấn đề kỷ luật, an toàn và quy định nghiêm ngặt khi làm việc trên tàu dầu, đồng thời lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của anh em thuyền viên. Cũng trong chương trình hội thảo, các thuyền viên - đội ngũ lao động sản xuất trực tiếp của Tổng công ty đã trình bày các tâm tư, nguyện vọng và đề xuất cải tiến công tác thuyền viên đến Ban lãnh đạo Tổng công ty. Kết luận tại Hội thảo, Tổng Giám đốc PVTrans một lần nữa đánh giá cao nỗ lực và kết quả công việc của đội ngũ thuyền viên trong thời gian qua và đề nghị các thuyền viên cùng nhau chung sức xây dựng PVTrans thành một thương hiệu mạnh trên thị trường vận tải khu vực cũng như thế giới.

 

Ông Đỗ Văn Liên CT HĐQT PVTrans và Ông Tạ Đức Tiến TGĐ PVTrans tại Hội thảo

Tổng giám đốc giải đáp các thắc mắc của thuyền viên tại Hội thảo

Các thuyền viên đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Đoàn Thanh niên của Tổng công ty đã tổ chức đêm lửa trại và những hoạt động team - buidings nhằm gắn chặt mối quan hệ giữa CBCNV của Tổng công ty.

Lãnh đạo TCT đốt lửa khai mạc đêm trại

Công tác thuyền viên là một nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn lực con người của PVTrans. Thành công của Hội thảo công tác thuyền viên phía Nam lần thứ nhất đã thể hiện quyết tâm của ban lãnh đạo PVTrans trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ CNV chuyên nghiệp, có trình độ, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ như cam kết với khách hàng.

Trúc - TCNS