Hội nghị đối thoại Người lao động năm 2018

Căn cứ Điều 10, Mục 1, Chương 3 Nghị định 60/CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Điều 64, 65, Mục 1, Chương 5 Bộ Luật Lao động 2012. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans); Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty PVTrans. Ngày 28/5/2018, Tổng công ty PVTrans đã tổ chức buổi đối thoại định kỳ tại nơi làm việc với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 người lao động PVTrans.