Hội nghị đối thoại Người lao động năm 2018

Căn cứ Điều 10, Mục 1, Chương 3 Nghị định 60/CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Điều 64, 65, Mục 1, Chương 5 Bộ Luật Lao động 2012. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans); Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty PVTrans. Ngày 28/5/2018, Tổng công ty PVTrans đã tổ chức buổi đối thoại định kỳ tại nơi làm việc với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 người lao động PVTrans.

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Tổng công ty và người lao động. Ảnh: Hà Thanh

 

Chủ trì buổi đối thoại:
- Ông Phạm Việt Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Ông Lưu Trung Duy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.


Sau khi nghe lãnh đạo Tổng công ty báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVTrans trong 5 tháng đầu năm, người lao động đã có buổi đối thoại trực tiếp về một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, các câu hỏi xoay quanh các nội dung như: Công tác về chế độ tiền lương, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các định hướng phát triển, thông tin về tái cơ cấu doanh nghiệp, các xu thế, chủ trương chính sách của Tổng công ty và yêu cầu đối với người lao động…trong thời gian tới.


Đây là một hoạt động thường niên của Tổng công ty PVTrans nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như kịp thời xử lý những tồn tại, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp.
 

 

 

 

Trên cơ sở các cuộc đối thoại giữa Người sử dụng lao động với đại diện người lao động được tổ chức định kỳ tại Tổng công ty, đã tạo được môi trường thân thiện, dân chủ, từ đó người lao động có thể bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, cũng như giải đáp các băn khoăn, khúc mắc để có thể yên tâm công tác.

 

 

Sau hơn 03 giờ làm việc, người lao động được thông tin đầy đủ cũng như việc được giải đáp các kiến nghị thỏa đáng, cuộc đối thoại đã tạo được môi trường thân thiện, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao giữa Người sử dụng lao động và Đại diện người lao động.

 

Thúc Hiếu