Tổng Công ty PVTrans làm đầu mối vận chuyển đường biển sản phẩm của Nhà máy Polypropylen Dung Quất và thu xếp vận chuyển (đường bộ và đường biển) toàn bộ sản phẩm của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Vào ngày 28/4/2010, Tổng Công ty PVTrans đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao nhiệm vụ làm đầu mối vận chuyển đường biển sản phẩm của Nhà máy Polypropylen Dung Quất và thu xếp vận chuyển (đường bộ và đường biển) toàn bộ sản phẩm của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ.

Theo kế hoạch, Nhà máy Polypropylen Dung quất sẽ sản xuất khoảng 150.000 tấn trong năm 2010 và sản lượng của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ khoảng 175.000 tấn vào Quý 2 năm 2011.

Song song với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính là vận chuyển toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra cho NMLD Dung Quất đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao, các nhiệm vụ mới được giao trên đã tiếp tục khẳng định sự tin cậy của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên với dịch vụ vận chuyển của PVTrans cho các sản phẩm của ngành dầu khí đồng thời là nền tảng giúp cho PVTrans mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề cũng như phát triển bền vững trong năm 2010 và các năm tiếp theo.

Minh Ngọc - KD&PTTT