Tổng Công ty PVTrans ký Thỏa thuận Hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)

Vào ngày 03/01/2010, Tổng Công ty PVTrans đã ký Thỏa thuận Hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Dung dịch Khoan vụ Hóa phẩm Dầu khí (DMC). Theo Thỏa thuận Hợp tác toàn diện này, PVTrans là đầu mối duy nhất để thu xếp và cung cấp các dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ và đường biển các hàng hóa của DMC bao gồm polypropylen, bột barite, bột CaCo3...

Song song với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính là vận chuyển toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra cho NMLD Dung Quất đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao, Tổng Công ty PVTrans đang tiếp tục mở rộng và triển khai hoạt động vận chuyển hàng khô bao gồm vận tải phâm đạm trong nước và quốc tế cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), vận chuyển polypropylen, bột barite, bột CaCo3 cho Tổng Công ty DMC, vận chuyển polypropylen và các hàng hóa khác cho các đơn vị trong và ngoài ngành.

Hữu Thanh - KD&PTTT