Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí tiếp nhận thêm ba tàu mới vào những tháng cuối năm 2023

Bám sát chiến lược đẩy mạnh đầu tư, trẻ hóa đội tàu nhằm nâng cao năng lực vận tải, gia tăng  cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) vừa tiếp nhận thêm ba tàu mới gồm 01 tàu chở hàng rời loại Supramax và hai tàu chở dầu sản phẩm size MR.

Ngày 27/09/2023, PVTrans đã tiếp nhận thành công tàu chở hàng rời loại Supramax – PVT Pearl tại Trung Quốc. Tàu PVT Pearl có trọng tải 57.334 DWT DWT có thiết kế hiện đại, đa dụng, được đóng năm 2009 tại Hàn Quốc.