Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong lĩnh vực vận tải giữa PVTrans với PDV Marina

Nằm trong lộ trình hợp tác phát triển dài hạn giữa Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đến Venezuela,

Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) và PDVSA đã ký bản ghi nhớ thành lập công ty liên doanh và hợp đồng liên doanh khai thác phát triển lô dầu Junin 2 tại Venezuela với trữ lượng khai thác khoảng 10 triệu tấn dầu/năm.

Trong cùng nội dung làm việc, PVTrans đã cùng với PetroVietnam làm việc với PDVSA và PDV Marina để xem xét kế hoạch thành lập Công ty liên doanh vận tải Việt Nam – Venezuela nhằm thực hiện nhiệm vụ vận chuyển dầu thô từ Venezuela đến Nhà máy lọc dầu số 3 Long Sơn trong trường hợp Liên doanh Nhà máy lọc dầu số 3 giữa Petrovietnam và PDVSA được thành lập tại Việt Nam.

VTT-VP