Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho PVN tăng tỷ lệ nắm giữ vốn tại PV Trans lên 51% vốn điều lệ

Theo đề án tái cơ cấu ban đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2012-2015, nhằm mục tiêu xã hội hóa lĩnh vực vận tải, thu hút các nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05/01/2013 cho phép PVN giảm vốn tại Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PV Trans) từ 57,82% xuống tối thiểu 36% vốn điều lệ trước năm 2015. Thực tế đến cuối năm 2014, PVN cũng đã hoàn thành việc thoái vốn tại PVT từ 57,82% xuống 51%.

Tuy nhiên, với nhận định vận tải dầu khí là một mắt xích quan trọng trong chuỗi các lĩnh vực kinh doanh và là một trong những ngành nghề kinh doanh chính của PVN (theo Quyết định 149/2013/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của Chính phủ vv phê duyệt Điều lệ và tổ chức hoạt động của PVN) bao gồm: Tìm kiếm thăm dò - khai thác - vận chuyển - tàng trữ - chế biến và phân phối dầu khí, mặt khác vận tải dầu khí góp phần chủ động đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, PVN đã trình Bộ Công thương, Chính phủ được giữ quyền chi phối bằng vốn tại PV Trans thông qua việc nâng tỷ lệ nắm giữ của PVN tại PV Trans.

Ngày 03/7/2015, Thủ tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 1011/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 -2015 trong đó điều chỉnh tỷ lệ vốn của PVN nắm giữ tại PV Trans lên 51% vốn điều lệ.

 

 

Việc PVN tiếp tục nắm giữ quyền chi phối bằng vốn tại PV Trans là thông điệp thể hiện sự gắn bó lợi ích lâu dài và là cam kết của PVN tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để PV Trans tham gia vào việc vận chuyển hàng lỏng, hàng rời cho các dự án của Tập đoàn trong hiện tại và tương lai như dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Long Sơn, các dự án vận chuyển khí LNG, LPG, các nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Thái Bình 2, Long Phú, Sông Hậu… với nhu cầu vận chuyển hàng chục triệu tấn dầu thô, sản phẩm dầu khí, than mỗi năm.

Với uy tín và thương hiệu PVN đã được khẳng định trên trường quốc tế, việc tiếp tục là một Công ty con của PVN, tương lai phát triển các hoạt động của dịch vụ vận tải dầu khí của PV Trans là rất triển vọng, đặc biệt khi thị trường thế giới phục hồi và nhu cầu năng lượng tăng cao.

Cùng với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2015, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định tăng tỷ lệ vốn nắm giữ của PVN tại PV Trans là một tín hiệu tốt đối với PV Trans, các nhà đầu tư và các cổ đông.

 

KHĐT.