Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chú trọng việc hợp tác với Venezuela

Trong một cuộc họp gần đây, Tập đoàn dầu khí Việt nam đã khẳng định các dự án về dầu khí với Venezuela đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tập đoàn trong tương lai.

Lãnh đạo Tập đoàn đã yêu cầu các đơn vị thành viên có liên quan phải coi việc hợp tác với Venezuela là một nhiệm vụ trọng tâm và phải tích cực đầu tư về nhân lực, thời gian để triển khai các dự án hợp tác theo đúng lịch trình và có hiệu quả.

PVTrans được giao nhiệm vụ triển khai các dự án liên quan đến vận chuyển dầu thô và dầu sản phẩm với yêu cầu đến tháng 11/2008 phải chính thức ký kết thỏa thuận về đến vận chuyển dầu thô và dầu sản phẩm với Venezuela.

Hồng Vân