PVTrans Vũng Tàu với công tác quản lý kỹ thuật tàu dầu

&

 Sau một thời gian xây dựng, triển khai, áp dụng hệ thống Quản lý an toàn theo tiêu chuẩn ISM Code, ngày 18/5/2011 Trung Tâm Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng và An Toàn (VRQC) — Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận phù hợp DOC (Document of Compliance) cho Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng tàu (PVTrans Vũng Tàu) với thời hạn 5 năm và ngày 31/5/2011 đã cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC) và Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (ISSC) cho tàu PVT Dragon của Công ty với thời hạn 3 năm.

 

Đây là những chứng chỉ quan trọng đối với một công ty kinh doanh vận tải biển, chính thức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn của Công ty cũng như hệ thống quản lý an toàn, an ninh của tàu đáp ứng được các yêu cầu của Bộ luật quản lý quốc tế về Khai thác tàu an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm (Bộ luật ISM) đối với tàu chở dầu/hóa chất (Oil/Chemical tanker). Sự kiện này đã khẳng định năng lực, sự trưởng thành đối với công tác quản lý kỹ thuật của PVTrans Vũng Tàu.

 

Kim Oanh - PV Trans Vũng Tàu