PVTrans vững bước trong khó khăn

Trong những năm vừa qua, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), cũng như các Doanh nghiệp Vận tải khác tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng, hậu khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, cùng với đó là sự bất ổn kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu, bất ổ chính trị tại Châu Phi và các nước Ả Rập, tiếp tục làm cho nhu cầu tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa toàn cầu giản sút nghiêm trọng, giá xăng dầu duy trì ở mức cao, giá cước vận tải toàn cầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp.

 

Trước tình hình khó khăn của thị trường vận tải, rất nhiều doanh nghiệp vận tải trong, ngoài nước khó khăn, dẫn đến tình trạng thua lỗ, đứng trước nguy cơ phá sản, số lượng tàu bị bắt giữ để siết nợ ngày càng tăng, nhiều tàu phải dừng hoạt động do không có chi phí để duy trì bảo hiểm, cấp dầu, trả lương cho thuyền viên..vv.

 

Đánh giá đúng các khó khăn có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVTrans ngay từ những ngày đầu năm 2012 với những nỗ lực, phấn đấu của tập thể CBCNV, sự hỗ trợ của Tập đoàn và các đơn vị trong Ngành, PVTrans đã chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kinh doanh, phù hợp với diễn biến của thị trường, từng bước khắc phục khó khăn, tiết kiệm triệt để các khoản chi phí..., với những nỗ lực này PVTrans đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 rất khả quan:

 

- Tổng doanh thu là 3.825 tỷ đồng, tương đương 130% kế hoạch 09 tháng và đạt 93% kế hoạch cả năm 2012, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2011.

 

- Lợi nhuận trước thuế là 89 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch 09 tháng và đạt 83% kế hoạch cả năm 2012, tăng trưởng 177% so với cùng kỳ năm 2011.

 

- Nộp ngân sách Nhà nước là 158 tỷ đồng, tương đương 193% kế hoạch 09 tháng và đạt 144% kế hoạch cả năm 2012, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Trong thời gian gần đây, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin một số đơn vị vận tải biển trong nước thua lỗ dẫn đến bị các Ngân hàng bắt giữ, dừng tàu vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, đối với PVTrans, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nỗ lực của lãnh đạo CBCNV Tổng Công ty, hiện nay,tất cả các tàu của PVTrans đều hoạt động, khai thác hết công suất và không có tàu nào phải nằm chờ không có việc. Ngoài việc đảm bảo vận chuyển toàn bộ sản lượng đầu vào, sản phẩm đầu ra cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, thì khoảng 70% đội tàu chở dầu sản phẩm của PVTrans tiếp tục được khai thác trên thị trường Quốc tế…

 

Để từng bước khắc phục các khó khăn, PVTrans chú trọng nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật, tự quản lý đội tàu thay vì phải đi thuê nước ngoài, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả cao, đặc biệt được các Oil Major đánh giá cao, Đăng kiểm và Chính quyền cảng (PSC) các nước chấp thuận. Các lĩnh vực kinh doanh khác như: Dịch vụ Hàng hải Dầu khí, Vận tải đường bộ, Kinh doanh thương mại… cũng được PVTrans duy trì ổn định và có hiệu quả. Mặt khác PVTrans không ngừng thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVTrans, tạo tiền đề nâng cao thu nhập và đời sống của CBCNV, Sỹ quan thuyền viên trong toàn PVTrans.

 

Ban lãnh đạo PVTrans tin tưởng rằng với những cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV, sự hỗ trợ của Tập đoàn, các đơn vị trong ngoài ngành, cùng các giải pháp kinh doanh phù hợp, PV Trans chắc chắn sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2012, làm tiền đề cho sự phát triển ổn định của PVTrans trong các năm tiếp theo.